Disclaimer

Ondanks dat we ontzettend ons best doen om deze site te voorzien van de meest actuele informatie over München, kan het voorkomen dat de tijd ons heeft achterhaald. De makers van Alles over München vinden dat jammer maar kunnen helaas geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan door het gebruik maken van of vertrouwen op de door of namens haar verschafte informatie en/of het op enige andere wijze gebruik maken van de website.

Alles over München verkoopt geen producten/diensten die eigendom zijn van AllesoverMünchen.nl De verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden, rechten en plichten die ontstaan bij de overeenkomsten tussen vragers en bieders liggen derhalve niet bij AllesoverMünchen.nl. AllesoverMünchen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het niet, of niet tijdig, leveren van goederen en/of diensten dan wel het leveren van goederen en/of diensten die gebrekkig zijn partijen die op of via AllesoverMünchen.nl vermeld worden, dan wel schade ontstaan als gevolg van andere oorzaken die verband houden met het gebruik van AllesoverMünchen.nl.